Udskriv
 

Frederiksberg Krible Krable - ForskelLighed

Med afsæt i Krible Krables materiale med temaet ForskelLighed går vi på jagt efter krible krable-dyr og undersøger forskelle og ligheder mellem dyrene, vi finder. Vi skal også lave krible krable-væddeløb, hvor vi ser, om vi på forhånd kan gennemskue, hvilket dyr der vil vinde.
Om aktiviteten

Sted:

Grevemosehus

Målgruppe:

Dagtilbud 4 år, Dagtilbud 5 år

Fag/læreplan:

Dagtilbud: Naturen og naturfænomener
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

Varighed:

2½ - 3 timer

Mål:

Læringsmål for aktiviteten:
- Jeg kan fange forskellige krible krable-dyr.
- Jeg kan undersøge krible krable-dyr og se detaljer, ligheder og forskelle.

Mere om aktiviteten:

Forslag til opfølgende aktiviteter:
- Bruge grejet fra Krible Krable-rygsækken, som institutionen får med hjem til låns i de følgende uger.
- Grave faldfælder ned hjemme på legepladsen.
- Lave kartoffel-/squash-/melonfælder og sætte dem ud hjemme på legepladsen.
- Kopiere logbogsarket fra hæftet ’Krible Krable ForskelLighed’ (sidste side i hæftet) og arbejde ud fra det, når I undersøger, de dyr, I selv fanger.
- Fotografere de dyr, I fanger, med makrolinsen og udstille jeres billeder – fx lamineret og ophængt på hegnet omkring legepladsen, så forældrene kan se dem.
- Male insekter med tryk af korkprop (side 28 i hæftet 'Krible Krable ForskelLighed') - eller andre af de mange forslag til aktiviteter i hæftet.
- Læse historien ’Damen der blev til et træ’. 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby